W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, Burmistrz Gminy Koźminek informuje, że osoby poszkodowane w/w zjawiskiem, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych od 14 maja 2024 r. do 21 maja 2024 r.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej,  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek oraz w siedzibie urzędu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek  – pokój nr 2.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

straty

Do składanego wniosku rolnik dołącza:

- kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, ( jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024r., musi to uczynić niezwłocznie).

- kserokopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone),

- w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć kopie zgłoszenia do systemu IRZ.

We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok (również uprawy, w których straty nie wystąpiły).

Powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 r., liczba zwierząt podanych we wniosku -  zgodna z IRZ.

Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników Urzędu z wnioskodawcą !

 

Wniosek o oszacowanie strat

Załącznik do wniosku: Zgoda na przetwarzanie daych osobowych