RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

 flaga plgodlo pl

 

 

Mieszkańcy gminy Koźminek od 23 czerwca 2022 roku mogą cieszyć się z nowo przebudowanym ciągiem drogi łączącym Bogdanów ze Starym Nakwasinem. Prace wykonano w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 675326 P Stary Nakwasin – Bogdanów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4609 P”, dofinansowanego z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace trwały od listopada 2021 r do czerwca 2022 r.

W ramach zadania przebudowano drogę o długości 1975 metrów. Pracę obejmowały roboty rozbiórkowe zdegradowanego asfaltu i podbudowy, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni asfaltowej, pobocza z tłucznia kamiennego, oznakowanie poziome oraz pionowe, bariery ochronne.

Jezdnie na całej długości wykonano o szerokości 5 metrów. Prace obejmowały zamontowane oznakowania aktywnego z progami zwalniającymi wyspowymi.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. ul. Noskowska 3-5 62-800 Kalisz. Całkowita wartość zadania to 1 890 427,73 złotych brutto z czego kwota 1 512 342 złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała kwota w wysokości 378 085,73zł. stanowi wkład własny gminy Koźminek.

 

powrót do góry strony