radni 0015 wlodzimierz karasinski

Karasiński Włodzimierz

Przewodniczący Rady Gminy Koźminek

radni 0011 magdalena latkowska

Łatkowska Magdalena

Radna Gminy Koźminek

radni 0009 sylwester tomaszewski

Tomaszewski Sylwester

Radny Gminy Koźminek

radni 0005 jacek w

Wolniaczyk Jacek

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Koźminek