plakat wzw

 

Jednym z działań realizowanego na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej projektu edukacji zdrowotnej jest możliwość bezpłatnych szczepień przeciwko WZW typu B. Do szczepienia na podstawie ankiety zostaną zakwalifikowane osoby spełniające wymogi formalne - deklaracja aktywności zawodowej, miejsce zamieszkania – AKO,  wiek 36-64 lata, wyrażenie zgody na wykonanie szczepienia, podanie wymaganych danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie oraz pozytywna kwalifikacja lekarska.

uniaeu2

Nazwa projektu: "Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego",

uniaeu2

Nazwa projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 "Środowisko", Działania 4.2 "Gospodarka odpadami", Poddziałania 4.2.1 "Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących."

 

uniaeu2

 

Gmina Koźminek w partnerstwie z Miastem Kalisz i 21 jednostkami samorządu terytorialnego (JST) z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”.

 

powrót do góry strony