mielecki

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczcić pamięć o doktorze Andrzeju Mielęckim w poniedziałek (17 sierpnia) na cmentarz w Złotnikach o godz. 9.30.

Właśnie w poniedziałek 17 sierpnia 2020r., mija 100 lat od śmierci doktora Mielęckiego.

W uroczystości wezmą udział: Wojewoda Wielkopolski, Wójt i Rada Gminy  oraz Szkoła Podstawowa w Koźminku im. Andrzeja Mielęckiego.

Kilka słów o Andrzeju Mielęckim.

Gdy miał rok, jego rodzice – Maria i Tertulian – osiedlili się w Koźminku i zamieszkali w tamtejszym dworku. Gimnazjum Mielęcki kończył w Ostrowie Wielkopolskim, medycynę studiował w Berlinie i Monachium, a dyplom doktora nauk medycznych uzyskał w 1893 w Lipsku. Jako lekarz pracował w Saksonii, potem na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w zaborze rosyjskim, co rok jednak letnie wakacje spędzał w Koźminku. Szybko stał się na terenie Katowic znanym i szanowanym lekarzem oraz wybitnym polskim działaczem społecznym i narodowym.

Był współzałożycielem i członkiem wielu polskich towarzystw na terenie Katowic. Nazywany przez Niemców "wielkim polskim agitatorem" brał udział w życiu oświatowym i gospodarczym miasta. W 1900 został członkiem zarządu Towarzystwa dla Szerzenia Elementarzy Polskich na Górnym Śląsku, a w 1908 był współzałożycielem (potem przewodniczącym) Towarzystwa Lekarzy Polaków na Górnym Śląsku, broniącego interesów lekarzy polskich. Działał też w komitecie Wykładów Ludowych im. Adama Mickiewicza i Towarzystwie Czytelni Ludowych. Współpracował z polskim ruchem wyborczym w Rzeszy Niemieckiej, brał udział w obradach Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Jako przedstawiciel ludności polskiej wchodził w skład Centralnego Komitetu Pomocy dla Dzieci w Katowicach. W dowód wdzięczności władze niemieckie nadały Mielęckiemu jako zasłużonemu lekarzowi (pierwszemu z Polaków) tytuł "radcy sanitarnego". W pracy narodowej Mielęckiemu pomagała żona Anna z Przyborów, która była też działaczką Towarzystwa Polek w Katowicach.

W okresie przedplebiscytowym

Delegat na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 roku. W 1918 roku wchodził w skład Powiatowej Rady Ludowej w Katowicach, a w 1919 kierował konspiracyjnymi kursami sanitarnymi w Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska i sprowadzał broń z Polski na Górny Śląsk. Rok później został członkiem Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Katowicach.

17 sierpnia 1920 w Katowicach doszło do zamieszek wywołanych przez Niemców na wieści z frontu wojny polsko-bolszewickiej i przewidywanego rychłego upadku państwa polskiego. Na ulicy, przy której mieszkał doktor Mielęcki, do bojówek demolujących polskie sklepy oddali strzały francuscy żołnierze patrolujący miasto. Kiedy doktor wyszedł z domu, by udzielić pomocy rannym Niemcom, zaatakowali go niemieccy bojówkarze. Potem rannego wyciągnęli jeszcze z ambulansu wiozącego go do szpitala, a następnie skatowane ciało wrzucili do rzeki Rawy. Pogrzeb Andrzeja Mielęckiego odbył się 25 sierpnia 1920 w Sosnowcu. Zwłoki przewieziono i pochowano w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Złotnikach.

Tragiczna śmierć doktora była jedną z przyczyn przyśpieszenia wybuchu II powstania śląskiego.

Pamięć o doktorze Mielęckim

Dla uczczenia pamięci doktora Andrzeja Mielęckiego jeszcze w 1920 utworzono fundację jego imienia. Z zebranych pieniędzy nadesłanych z całej Polski otwarto Sierociniec imienia dr Andrzeja Mielęckiego w Katowicach. W latach międzywojennych w serii zasłużonych na Górnym Śląsku Polaków znalazła się pocztówka z podobizną dr A. Mielęckiego.

Jego imię nosi kilka szpitali:

  • Szpital Miejski w Oleśnie
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (tam znajduje się również jego popiersie)
  • Szpital Miejski w Chorzowie (tam znajduje się również jego płaskorzeźba)

Jego imieniem nazwano ulicę, przy której mieszkał, a na froncie domu odsłonięto tablicę pamiątkową. 4 grudnia 1976 został patronem szkoły w Koźminku. W 2005 odsłonięto jego portret w galerii sławnych wykładowców i absolwentów Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

5f21571772a86cdr brwinowo.jpg

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu e-learningowym kierowanym do właścicieli lasów prywatnych, pn. ''Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020''.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegóły w załączonym piśmie.

Informacja

Harmonogram

Karta zgłoszeniowa

5b615cf9ab648 p

  W związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, celem upamiętnienia tych wydarzeń, w dniu 1 sierpnia 2020 r. (tj. sobota) o godz. 17:00 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.

  Syreny zostaną uruchomione na terenie Gminy Koźminek, dźwiękiem ciągłym, trwającym jedną minutę.

 

Starosta Kaliski informuje iż Stowarzyszenie KALISZ XXI zaprasza na nadmorskie kolonie.

Oferta wypoczynku skierowana jest do dzieci płatników KRUS.

Pozostały jeszcze wolne miejsca.

Kolonie odbędą się w Łukęcinie, koło Pobierowa, w terminie 3 - 13 sierpnia.

Szczegółowych informacji udziela Żaneta Lasiecka-Stodolna pod nr telefonu 607 171 532.

plakat kolonie 2020

kolonie20202

kolonie20203

kolonie20205

kolonie20206

kolonie20204

kolonie20207

kolonie202010

szkoleniearimr

Już w najbliższą środę 8 lipca 2020 roku o godz. 12:00 zapraszamy na spotkanie online pt. „Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA”. Szkolenie on-line skierowane jest do rolników i innych zainteresowanych programami pomocowymi, które realizuje i obsługuje ARiMR. Tematy, które zostaną poruszone podczas webinarium to przede wszystkim projekty inwestycyjne i premiowe:

- Modernizacja gospodarstw rolnych (OBSZAR D, NAWADNIANIE);

- Restrukturyzacja małych gospodarstw;

- Premie dla młodych rolników;

- Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

Szkolenie będzie transmitowane na żywo wraz z możliwością prowadzenia czatu oraz udzielania odpowiedzi na zdawane pytania przez ekspertów ARiMR i Wody Polskie. Projekt realizowany jest we współpracy ARiMR i Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Patronat nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wody Polskie oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Szkolenie będzie prowadzone przy udziale prezesa ARiMR, dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, dyrektorów departamentów merytorycznych Centrali oraz przy obecności współorganizatorów.

Link aktywacyjny do szkolenia:

https://zoom.us/meeting/register/tJ0pduGtqTMvH9Jfq1BNIB_26qaGeOgb34bZ

Instruktaż obsługi aplikacji ZOOM.

Po naciśnięciu linku do szkolenia, bądź skopiowaniu go do dowolnej przeglądarki uczestnik zostanie przekierowany do szkolenia w aplikacji ZOOM, które będzie aktywne dopiero w dniu szkolenia.
Ponadto informujemy, że w webinarze mogą wziąć udział:
- osoby, które już posiadają konto w aplikacji ZOOM

- osoby, które nie posiadają konta i nie chcą go utworzyć.

Spotkania on-line, z uwagi na zakres terytorialny, możliwości techniczne oraz liczbę uczestników zostały podzielone i zaplanowane w kilku etapach, dedykowane dla poszczególnych oddziałów regionalnych:

1- etap  (07.07.2020)

- dolnośląski

- opolski

- śląski

- małopolski

- podkarpacki

2- etap (08.07.2020)

- lubelski

- świętokrzyski

- łódzki

- wielkopolski

3- etap (09.07.2020)

- mazowiecki

- kujawsko-pomorski

- warmińsko-mazurski

- podlaski

4- etap (10.07.2020)

- zachodniopomorski

- pomorski

- lubuski

Z wyrazami szacunku

Dominika Koziczyńska

Główny specjalista ds. Informacji i Promocji
Wielkopolski Oddział Regionalny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

tel.: 61 845 38 18

www.arimr.gov.pl