JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Bibliotek
publiczna

Gminne Centrum Kultury w Koźminku 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku

Gminny Ośrodek Zdrowia w Koźminku