Link do transmisji:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1143/rada-gminy-kozminek.htm