WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

L.p.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie geodezyjne

Nr lokalu

Położenie lokalu

Pow. użytkowa             (w m2)

Udział we współwłasności

Wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie

 

 

1.

Pietrzyków 40

Pietrzyków

arkusz mapy

1

działka nr 46/33

pow. 0,2092 ha

KW KZ1A/00033309/4

1

lokal mieszkalny położony na parterze

56,04

6954/30504

113988,00 zł + koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat wieczystoksięgowych

 

2.

Pietrzyków 40

Pietrzyków

arkusz mapy

1

działka nr 46/33

pow. 0,2092 ha

KW KZ1A/00033309/4

2

lokal mieszkalny położony na parterze

34,89

5914/30504

74443,00 zł + koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat wieczystoksięgowych

 

3.

Pietrzyków 40

Pietrzyków

arkusz mapy

1

działka nr 46/33

pow. 0,2092 ha

KW KZ1A/00033309/4

3

Lokal mieszkalny położony na piętrze

98,89

17636/30504

209395,00 zł + koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat wieczystoksięgowych

 

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie do nabycia ww. nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów a także poprzedni właściciele prawa własności do tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. oraz ich spadkobiercy korzystają  z pierwszeństwa w nabyciu tych nieruchomości pod warunkiem, iż złożą wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 17 listopada 2023 r.

Koźminek, 6 października 2023 r.