Burmistrz Gminy Koźminek, na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Koźminek położonych w miejscowościach Koźminek, Osuchów, Tymianek, Nowy Nakwasin, Murowaniec i Dębsko – Ośrodek.  

  1. Koźminek: działka nr 637/12 o powierzchni 0,6900 ha dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00066948/5 na okres od  1 października 2023 r. do 30 września 2026 r. W ewidencji gruntów i budynków ww. nieruchomość stanowi grunt orny klasy IVa. Dla ww. działki brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek działka stanowi tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Czynsz roczny z tytułu dzierżawy płatny będzie do dnia 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego. Wywoławczy czynsz dzierżawny roczny wynosi 990,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wplata wadium w wysokości 99,00 zł na konto Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek nr 45 8404 0006 2001 0000 1384 0004 z dopiskiem „wadium – przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Koźminek, gmina Koźminek”.  Wadium powinno wpłynąć na ww. konto Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek do dnia 22 sierpnia 2023 r. /data ta jest ostatnim dniem wpływu wadium na konto Urzędu/. Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 28 sierpnia 2023 r. o godz. 9,00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek – pokój nr 15. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz przekazanie pisemnej informacji o numerze rachunku bankowego z podaniem jego posiadacza, na które zwrócone zostanie wadium. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnikowi, który wygrał przetarg wadium zwraca się po podpisaniu umowy dzierżawy. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miejski Gminy Koźminek– pokój nr 7 tel. 62 7637169.
  2.             Koźminek: działka nr 637/13 o powierzchni 1,5234 ha dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00006910/2 na okres od  1 października 2023 r. do 30 września 2026 r. W ewidencji gruntów i budynków ww. nieruchomość stanowi grunt orny klasy IVa. Dla ww. działki brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek działka stanowi tereny parków. Czynsz roczny z tytułu dzierżawy płatny będzie do dnia 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego. Wywoławczy czynsz dzierżawny roczny wynosi 1320,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wplata wadium w wysokości 132,00 zł na konto Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek nr 45 8404 0006 2001 0000 1384 0004 z dopiskiem „wadium – przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Koźminek, gmina Koźminek”.  Wadium powinno wpłynąć na ww. konto Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek do dnia 22 sierpnia 2023 r. /data ta jest ostatnim dniem wpływu wadium na konto Urzędu/. Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 28 sierpnia 2023 r. o godz. 9,15 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek – pokój nr 15. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz przekazanie pisemnej informacji o numerze rachunku bankowego z podaniem jego posiadacza, na które zwrócone zostanie wadium. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnikowi, który wygrał przetarg wadium zwraca się po podpisaniu umowy dzierżawy. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miejski Gminy Koźminek– pokój nr 7 tel. 62 7637169.
  3. Koźminek: działka nr 28/17 o powierzchni 1,2887 ha dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00009284/5 W ewidencji gruntów i budynków ww. nieruchomość stanowi grunt orny klasy V i VI, działka nr 28/5 o powierzchni 0,0700 ha dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00064363/6. W ewidencji gruntów i budynków ww. nieruchomość stanowi grunt orny klasy VI oraz działka nr 28/20 o powierzchni 0,0082 ha. dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00064363/6. W ewidencji gruntów i budynków ww. nieruchomość stanowi grunt orny klasy VI. na okres            od  1 października 2023 r. do 30 września 2026 r. Dla ww. działek brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek działki stanowią tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Czynsz roczny z tytułu dzierżawy płatny będzie do dnia 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego. Wywoławczy czynsz dzierżawny roczny wynosi 1320,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wplata wadium w wysokości 132,00 zł na konto Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek nr 45 8404 0006 2001 0000 1384 0004 z dopiskiem „wadium – przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Koźminek, gmina Koźminek”.  Wadium powinno wpłynąć na ww. konto Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek do dnia 22 sierpnia 2023 r. /data ta jest ostatnim dniem wpływu wadium na konto Urzędu/. Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 28 sierpnia 2023 r. o godz. 9,30 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek – pokój nr 15. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz przekazanie pisemnej informacji o numerze rachunku bankowego z podaniem jego posiadacza, na które zwrócone zostanie wadium. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnikowi, który wygrał przetarg wadium zwraca się po podpisaniu umowy dzierżawy. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miejski Gminy Koźminek– pokój nr 7 tel. 62 7637169.
  4. Osuchów: działka nr 161/3 o powierzchni 2,7600 ha /część działki/ oraz działka nr 161/4 o powierzchni 0,2800 ha dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00038336/7 na okres od  1 października 2023 r. do 30 września 2026 r. W ewidencji gruntów i budynków ww. nieruchomość stanowi grunt orny klasy IIIa i IVb. Dla ww. działek brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek działki stanowią tereny gleb chronionych I – III klasy bonitacyjnej. Czynsz roczny z tytułu dzierżawy płatny będzie do dnia 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego. Wywoławczy czynsz dzierżawny roczny wynosi 2200,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wplata wadium w wysokości 220,00 zł na konto Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek nr 45 8404 0006 2001 0000 1384 0004 z dopiskiem „wadium – przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Osuchów, gmina Koźminek”.  Wadium powinno wpłynąć na ww. konto Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek do dnia 22 sierpnia 2023 r. /data ta jest ostatnim dniem wpływu wadium na konto Urzędu/. Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 28 sierpnia 2023 r. o godz. 9,45 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek – pokój nr 15. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz przekazanie pisemnej informacji o numerze rachunku bankowego z podaniem jego posiadacza, na które zwrócone zostanie wadium. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnikowi, który wygrał przetarg wadium zwraca się po podpisaniu umowy dzierżawy. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miejski Gminy Koźminek– pokój nr 7 tel. 62 7637169.
  5. Nowy Nakwasin: działka nr 399/3 o powierzchni 0,7714 ha dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00053620/6 na okres                           od  1 października 2023 r. do 30 września 2026 r. W ewidencji gruntów i budynków ww. nieruchomość stanowi grunt orny klasy V i VI. Dla ww. działki brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek działka stanowi tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Czynsz roczny z tytułu dzierżawy płatny będzie do dnia 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego. Wywoławczy czynsz dzierżawny roczny wynosi 660,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wplata wadium w wysokości 66,00 zł na konto Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek nr 45 8404 0006 2001 0000 1384 0004 z dopiskiem „wadium – przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Nakwasin, gmina Koźminek”.  Wadium powinno wpłynąć na ww. konto Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek do dnia 22 sierpnia 2023 r. /data ta jest ostatnim dniem wpływu wadium na konto Urzędu/. Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 28 sierpnia 2023 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek – pokój nr 15. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz przekazanie pisemnej informacji o numerze rachunku bankowego z podaniem jego posiadacza, na które zwrócone zostanie wadium. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnikowi, który wygrał przetarg wadium zwraca się po podpisaniu umowy dzierżawy. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miejski Gminy Koźminek– pokój nr 7 tel. 62 7637169.
  6. Tymianek: działka nr 226/5 o powierzchni 2,0000 ha dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00043872/4 oraz w miejscowości Murowaniec: działka nr 1/2  o powierzchni 1,5800 ha /część działki/ dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00057960/9 o łącznej powierzchni 3,5800 ha na okres od  1 października 2023 r. do 30 września 2026 r. W ewidencji gruntów i budynków działka nr 226/5 stanowi grunt orny klasy VI. Dla ww działki opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenów położonych w miejscowościach Tymianek, Murowaniec, Pietrzyków i Dębsko. Działka położona jest na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczona w planie symbolami 2P/U, 3P/U, zieleni izolacyjnej, oznaczona w planie symbolem 1ZI, dróg wewnętrznych, oznaczona w planie symbolem 4KDw. Działka nr 1/2  stanowi grunt orny kl. VI o powierzchni 1,5800 ha. Dla ww/ działki opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenów położonych w miejscowościach Tymianek, Murowaniec, Pietrzyków i Dębsko. Działka położona jest na terenach usług turystyki oznaczona w planie symbolami 1UT, 4UT oraz na terenach komunikacji samochodowej, oznaczona w planie symbolami 5KDd, 6KDI. Czynsz roczny z tytułu dzierżawy płatny będzie do dnia 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego. Wywoławczy czynsz dzierżawny roczny wynosi 1650,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wplata wadium w wysokości 165,00 zł na konto Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek nr 45 8404 0006 2001 0000 1384 0004 z dopiskiem „wadium – przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Tymianek i Murowaniec, gmina Koźminek”.  Wadium powinno wpłynąć na ww. konto Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek do dnia 22 sierpnia 2023 r. /data ta jest ostatnim dniem wpływu wadium na konto Urzędu/. Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 28 sierpnia 2023 r. o godz. 10,15 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek – pokój nr 15. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz przekazanie pisemnej informacji o numerze rachunku bankowego z podaniem jego posiadacza, na które zwrócone zostanie wadium. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnikowi, który wygrał przetarg wadium zwraca się po podpisaniu umowy dzierżawy. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miejski Gminy Koźminek– pokój nr 7 tel. 62 7637169.
  7. Dębsko – Ośrodek: działka nr 83/8 o powierzchni 0,1600 ha /część działki/ dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00037406/2 na okres od  1 października 2023 r. do 30 września 2026 r. W ewidencji gruntów i budynków ww. nieruchomość stanowi grunt orny klasy IIIb. Dla ww. działki brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek działka stanowi tereny parków. Czynsz roczny z tytułu dzierżawy płatny będzie do dnia 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego. Wywoławczy czynsz dzierżawny roczny wynosi 100,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wplata wadium w wysokości 10,00 zł na konto Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek nr 45 8404 0006 2001 0000 1384 0004 z dopiskiem „wadium – przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Dębsko – Ośrodek, gmina Koźminek”.  Wadium powinno wpłynąć na ww. konto Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek do dnia 22 sierpnia 2023 r. /data ta jest ostatnim dniem wpływu wadium na konto Urzędu/. Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 28 sierpnia 2023 r. o godz. 10,30 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek – pokój nr 15. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz przekazanie pisemnej informacji o numerze rachunku bankowego z podaniem jego posiadacza, na które zwrócone zostanie wadium. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnikowi, który wygrał przetarg wadium zwraca się po podpisaniu umowy dzierżawy. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miejski Gminy Koźminek– pokój nr 7 tel. 62 7637169.

Koźminek, 14 lipca 2023 r.