Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w miejscowości Dębsko