wfosigw

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Moskurni zyskała nowe wyposażenie „Zakątka przyjaźni”.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wyposażenie ogródka dydaktycznego "Zakątek przyjaźni" w Moskurni, służącego edukacji ekologicznej, w rośliny wieloletnie i infrastrukturę edukacyjno – dydaktyczną.”

W ramach zadania zostały zakupione:

  • stacja meteorologiczna,
  • gry plenerowe, terenowe o tematyce ekologicznej,              
  • budki dla owadów,                 
  • kosze na odpady,           
  • ławki,
  • drzewa i krzewy,
  • kompostownik ogrodowy.

 

zakatek przyjazni