Mieszkańcy gminy Koźminek od 29 listopada 2022 roku mogą cieszyć się z nowo przebudowaną ulicą Juliusza Słowackiego w Koźminku. Prace wykonane zostały w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. J. Słowackiego w m. Koźminek”.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie w wysokości: 695 998,96 złotych pochodzące z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła: 1 511 150,73 złotych.

W ramach zadania została przebudowana ulica Juliusza Słowackiego w Koźminku o długości 185 metrów. Prace polegały na wykonaniu m.in.: nowej nawierzchni asfaltowej, chodników, zjazdów oraz parkingów z betonowej kostki brukowej, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego zostały wykonane wyniesione przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją ostrzegawczą.

Ul. J. Słowackiego, teraz

 

ul slowackiego teraz 1

 

Ul. J. Słowackiego, teraz

 

ul slowackiego teraz 2

 

Ul. J. Słowackiego, kiedyś.

 

ul slowackiego kiedys 1

 

Ul. J. Słowackiego, kiedyś.

 

ul slowackiego kiedys 1