- Monika Marszał

- Artur Richter

- Andrzej Smulik - Zastępca Przewodniczącego Komisji

- Sylwester Szczygiecki

- Katarzyna Wałęsa – Przewodnicząca Komisji