Przebudowa ul. J. Słowackiego w m. Koźminek

 

 flaga plgodlo pl

 

 

Mieszkańcy gminy Koźminek od 29 listopada 2022 roku mogą cieszyć się z nowo przebudowaną ulicą Juliusza Słowackiego w Koźminku. Prace wykonane zostały w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. J. Słowackiego w m. Koźminek”.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie w wysokości: 695 998,96 złotych pochodzące z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła:  1 494 017,11 złotych.

W ramach zadania została przebudowana ulica Juliusza Słowackiego w Koźminku o długości 185 metrów. Prace polegały na wykonaniu m.in.: nowej nawierzchni asfaltowej, chodników, zjazdów oraz parkingów z betonowej kostki brukowej, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego zostały wykonane wyniesione przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją ostrzegawczą.

Ul. J. Słowackiego, teraz

 

ul slowackiego teraz 1

 

Ul. J. Słowackiego, teraz

 

ul slowackiego teraz 2

 

Ul. J. Słowackiego, kiedyś.

 

ul slowackiego kiedys 1

 

Ul. J. Słowackiego, kiedyś.

 

ul slowackiego kiedys 1

 

 

Wniosek Gminy Koźminek na przebudowę ul. J. Słowackiego w m. Koźminek znalazł się na liście zadań przyjętych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania to 880 887,30 złotych z czego 80 % będzie pochodziło z dofinansowania.

W ramach zadania kompleksowo zostanie przebudowana ulica Juliusz Słowackiego na długości 185 metrów

Cała jezdnia zyska nową nawierzchnię asfaltowa o szerokości 5,0 metra. Wykonane zostaną nowe chodniki i zjazdy do nieruchomości z betonowej kostki brukowej. Ulica zyska nowe odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. W ramach zadania wykonane zostaną 2 wyniesione przejścia dla pieszych z aktywną sygnalizacją ostrzegawczą.  

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to listopada 2022 roku.

 

W dniu 19 lipca 2022 r. została podpisana umowa z firmą „BEDRÓG” Roboty Drogowo-Budowlane Sebastian Piętka z siedzibą Smółki 1 A 62-840 Koźminek na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. J. Słowackiego w m. Koźminek”.

Umowa została podpisana na kwotę 1 511 150,73 złotych. Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie w wysokości: 695 998,96 złotych pochodzące z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania zostanie przebudowana ulica Juliusza Słowackiego w Koźminku o długości 185 metrów. Prace będą polegać na wykonaniu m.in.: nowej nawierzchni asfaltowej, chodników, zjazdów oraz parkingów z betonowej kostki brukowej, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego zostaną wykonane wyniesione przejścia dla pieszych.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 6 grudnia 2022 roku.

powrót do góry strony