Pomimo pandemii i obostrzeń z tym związanych, zabytkowy dworek w koźmineckim parku tętni życiem. Przez cały tydzień, budynek jest miejscem spotkań wielu, różnych grup.

    I tak, poniedziałkowe i piątkowe wieczory zarezerwowane są dla naszej orkiestry dętej. Pod czujnym okiem i uchem dyrygenta, członkowie orkiestry doskonalą swoje umiejętności.

   Kultywowaniem i upowszechnianiem rodzimej kultury ludowej, zajmuje się zespół śpiewaczy Koźminiacy. Zespół ma swą siedzibę w jednym z pomieszczeń. Cotygodniowe, piątkowe spotkania napełniają zabytkowe pomieszczenia gwarem i śpiewem.  

   Mieszkańców chcących zadbać o sprawność fizyczną, na zajęcia zaprasza „Yoga studio Kalisz”. Ćwiczące panie (choć są też szczęśliwcy płci przeciwnej), upodobały sobie poniedziałkowe i środowe popołudnia.

   Wtorek i czwartek to dni, kiedy w dworku dyżurują specjaliści od spraw przemocy w rodzinie, terapii i uzależnień dorosłych oraz pani psycholog.

    Natomiast w środowe popołudnia, ze swoimi podopiecznymi, zajęcia prowadzi przemiła pani Ewa – logopeda.

   W przytulnych pomieszczeniach dworku, znalazło się oczywiście miejsce dla koźmineckiego koła pszczelarzy, członków ZBOWiD-u czy koła AA. Regularnie odbywają się szkolenia seniorów, badania profilaktyczne.

   Już w czerwcu stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, organizuje kolejną akcję zbiórki krwi. Tym razem w zabytkowych pomieszczeniach dworku.

    A w weekendy, atrakcyjny wystrój przyciąga szczęśliwców chcących powiedzieć sakramentalne „TAK” przed urzędnikiem stanu cywilnego właśnie w dworku.

   Przyległy park to miejsce spacerów, treningów, spotkań towarzyskich czy amatorów wędkarstwa. Częstymi gośćmi jest także dziatwa szkolna oraz najmłodsi z „klubu malucha” w Koźminku. Planowane na drugą połowę roku otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury, pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie zabytkowego budynku.

 

1aa

 3j

 

2j

 

4j