Zarządzenie nr 31.2021 z dnia 20.05.2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Pietrzyków. >> link

 

 

gmkoz