Do XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego „MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w." został zgłoszony obiekt: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby Ośrodka Kultury i Organizacji Pozarządowych.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.

Ideą tego Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Zachęcamy Państwa do oddawania głosów na obiekt z naszej gminy.

Link do głosowania: 

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/2262/plebiscite/stage-1/regions/33

dworek glosowanie

dworek glosowanie2