Z końcem  2020 roku Gmina Koźminek  zakończyła realizację projektu w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”na lata 2015 – 2020, Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior +”.

Przedmiotem projektu był zakup wyposażenia pomieszczeń zabytkowego Dworu w Koźminek przeznaczonych dla seniorów w niezbędne meble, sprzęt AGD i inne artykuły.

Wartość zrealizowanego projektu to kwota 31 250 zł., a dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego wyniosło 25 000,00 zł.

     „Projekt współfinansowy przez Wojewodę Wielkopolskiego”

Autor M. Nowak