Dobiegają końca prace przy przebudowie drogi w miejscowości Nowy Nakwasin – droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej. W ramach zadania zostanie przebudowana droga                    o łącznej długości 210 metrów. Zakres prac obejmował: roboty pomiarowe, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,0 metry i grubości 4 cm. 

Wartość zadania wyniosła 80 325,46 złotych i w całości pochodzą ze środków własnych Gminy Koźminek.

 

zdjecie 1

zdjecie 2

zdjecie 3