- Mariusz Olejnik

- Artur Richter – Zastępca Przewodniczącego Komisji

- Andrzej Tarniewicz

- Katarzyna Wałęsa

- Sławomir Wróbel – Przewodniczący Komisji