Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w miejscowości Koźminek (pdf).