mojwoda

Jeszcze tylko do 10 czerwca 2021 r. będzie można składać elektroniczne wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach drugiego, kończącego się już naboru w programie „Moja Woda”.

Po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami, z tożsamą sumą kontrolną) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej Fundusze będą przyjmować do 12 lipca 2021 r.

Program „Moja Woda” to inicjatywa mająca na celu łagodzenie skutków suszy w Polsce i ograniczanie zagrożeń powodziowych poprzez budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Do 7 maja br. do wojewódzkich funduszy wpłynęło 14,5 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 69 mln złotych, które w 68 proc. wyczerpują budżet naboru w 2021 roku przewidziany w wysokości 100 mln zł.

Informacje o zakończeniu naboru zostały zamieszczona na stronie internetowej NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1781,ostatni-miesiac-na-zlozenie-wniosku-w-programie-moja-woda-.html oraz http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1795,ostatni-miesiac-na-zlozenie-wniosku-w-programie-moja-woda-2-0-.html

 Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem:

https://nfosigw.gov.pl/moja-woda/ (ogólne zasady programu)