ptasiagryp1

- ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia11 maja 2021 r.w sprawie środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwawielkopolskiego.WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia11 maja 2021 r.w sprawie środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwawielkopolskiego.

- ROZPORZĄDZENIE NR 25/21WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 maja 2021 r.w sprawie środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na drób na terenie powiatów: kępioskiego, kaliskiego, miasta Kalisza, ostrowskiego, ostrzeszowskiego oraz wolsztyoskiego.WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 maja 2021 r.w sprawie środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na drób na terenie powiatów: kępioskiego, kaliskiego, miasta Kalisza, ostrowskiego, ostrzeszowskiego oraz wolsztyoskiego.

- Wniosek o zgodę na wprowadzenie drobiu do gospodarstwa

- Apel do hodowców trzody chlewnej

Źródła:

https://www.poznan.uw.gov.pl/rozporzadzenia-wojewody-2021

http://bip.piwkalisz.pl/