2

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa otuchy i wsparcia

dla Rodziny i Bliskich,

śp. Wioletty Trawnik, Sołtys wsi Pietrzyków w Gminie Koźminek.

składają:

Burmistrz Gminy Koźminek, Przewodniczący Rady Miejskiej, Rada Miejska, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych.

Pogrzeb śp. Wioletty Trawnik odbędzie się w sobotę 15 maja 2021 r. o godzinie 12°° w kościele parafialnym,  pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Rajsku.