zyczenia

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa

wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim

z terenu gminy Koźminek składamy najserdeczniejsze życzenia.

Pomyślności, zdrowia, pogody ducha

aby Wasze dążenia do realizacji celów osobistych i zawodowych

nie napotykały na przeszkody.

 Jednocześnie pragniemy podziękować za trud

Państwa codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Burmistrz Gminy

Iwona Michniewicz