W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów – etap I”, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Koźminek”.

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak

62-740 Tuliszków, ul. Zaremby 16/9.

Cena wybranej oferty: 975 222,22 zł brutto

Termin wykonania zadania 31 lipca 2021r.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

IMG 4796 002

IMG 4798 002