W dniach 3 i 5 lutego br. ornitolodzy, Pan Paweł Dolata z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Pan Zbigniew Jedrysiak z Kalisza prowadzili obserwacje ptaków na terenach otwartych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Po intensywnych obserwacjach stwierdzono po ok. 500 mew srebrzystych i białogłowych. Pośród nich udało się znaleźć ptaki zaobrączkowane i odczytać numery pięciu pochodzących z różnych miejsc w Polsce (m.in. z niedalekiego zbiornika Przykona i z Jeziora Pakoskiego k. Inowrocławia) oraz dwóch mew srebrzystych z Litwy (obie z jeziora Kretuono koło Święcian na Wileńszczyźnie). Naliczono również około 50 kruków. Jednak najciekawszą obserwacją była ta przeprowadzona 5 lutego, kiedy to nad Zakładem zauważono młodego orła bielika. Wszystkie obserwacje przeprowadzone na terenach Zakładu trafią do Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków – Zakładu Ornitologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Dodatkowe informacje: https://www.facebook.com/WielkopolskieTowarzystwoPrzyrodniczoKrajoznawcze

orzeł

orzeł 2

fot. Paweł T. Dolata