Szanowni Przedsiębiorcy,

            W związku z art. 11¹ pkt. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119), uprzejmie przypominam , że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek do dnia 31 stycznia 2022r., lub za pomocą platformy https://epuap.login.gov.pl/ oświadczenia  o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (druk w załączeniu) oraz dokonania opłaty.

           Opłatę należy uiścić na rachunek gminy  BS Ziemi Kaliskiej 02 8404 0006 2001 0000 1384 0002   w trzech równych ratach tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września lub jednorazowo do 31 stycznia.

           Wysokość należności jest naliczana na podstawie złożonego oświadczenia  o wartości sprzedaży alkoholu w poprzednim roku.

 

Załącznik:

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021 w punkcie sprzedaży