W dniu 17 listopada 2021 r. zakończono roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w m. Koźminek ul. Nakwasińska”.  W ramach prac na odcinku 280 metrów wymieniono istniejącą starą sieć wodociągowa wykonaną z rur stalowych o średnicy 32mm na rury o średnicy zewnętrznej 110 mm. wykonane z PEHD.

W ramach zadania zamontowana hydranty nadziemne DN 80 w ilości 3 szt., zasuwy kołnierzowe, skrzynki żeliwne do zasuw, bloki oporowe dla łuków trójników i kolan,  kształtki z polietylenu oraz żeliwne. Całkowita wartość zadania wyniosła: 88 620,49 złotych brutto, w całości sfinansowane z budżetu Gminy Koźminek. Wykonawcą robot była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak Ul. Zaremby 16/9 62-740 Tuliszków