Na uroczystość przybyli, znamienici goście min:

Pan Tomasz  Ławniczak - Poseł Na Sejm RP, Pan Wincenty Nowak - reprezentujący Posła na Sejm RP Jana Dziedziczaka i Radny Powiatu Kaliskiego, Pani Marzena Wodzińska - Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pan Zbigniew Słodowy - Wicestarosta Powiatu Kaliskiego, Pan Andrzej Miklas - Radny Powiatu Kaliskiego, Pani Jolanta Stasiak - Dróżdż reprezentująca Delegaturę Kuratorium Oświaty w Kaliszu, Pani Anna Marecka - Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, Pan Marek Stodolny - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, Ksiądz Proboszcz Koźmineckiej Parafii - Maciej Jóźwiak, Radni Powiatu Kaliskiego, kierownictwo oraz przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych z terenu Powiatu Kaliskiego. Nie mogło też zabraknąć Radnych Gminy Koźminek oraz sołtysów i przedstawicieli mediów.

Podczas oficjalnej części uroczystości głos zabrała Pani Burmistrz Gminy. Zastępca Burmistrza zaprezentował etapy realizacji inwestycji.

Pani Burmistrz Gminy Koźminek - Iwona Michniewicz oraz Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek - Włodzimierz Karasiński, wręczyli okolicznościowe upominki dla osób zaangażowanych w remont dworu. Były to okolicznościowe filiżanki ze spodkami na których po raz pierwszy pojawia się nowy herb Gminy Koźminek.

Uroczystego otwarcia Gminnego Centrum Kultury w Koźminku oraz przecięcia wstęgi dokonali: Pani Burmistrz Gminy Koźminek - Iwona Michniewicz, Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek - Włodzimierz Karasiński, Pan Wójt - Andrzej Miklas, Inspektor nadzoru inwestorskiego - Pan Romuald Zaremba, projektant - Pan Włodzimierz Podonowski oraz Konserwator Polichromii - Pan Krzysztof Oleksiak. Ksiądz Proboszcz dokonał, poświęcenia obiektu.

Każdy mieszkaniec gminy, mógł zwiedzić dwór, obejrzeć również okolicznościową wystawę przedstawiającą ostatnie lata z życia dworu, przed wojną.

Po zakończeniu części oficjalnej, rozpoczął się festyn z atrakcjami dla dzieci, z muzyka w tle, z konkursem wiedzy o gminie Koźminek.

Równolegle odbyło się Narodowe czytanie, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, czytano „Moralność Pani Dulskiej”.

Podczas festynu prowadzono akcję zachęcająca mieszkańców gminy do zaszczepienia się przeciwko SARS COV-2. W Gminnym Ośrodku Zdrowia można było zaczepić się bez wcześniejszych zapisów. Rozdawano tematyczne gadżety oraz ulotki.

Równocześnie, zorganizowano akcję profilaktyczną, w ramach gminnych programów profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkomanii dla dorosłych oraz uczniów. Na stoisku przekazywano informację o zagrożeniach związanych z alkoholem, dopalaczami i narkotykami. Dzieci i młodzież, którzy przychodzili z rodzicami na stoisko oprócz informacji o w/w zagrożeniach otrzymywali: plecaki odblaskowe na obuwie z hasłem profilaktycznym: „Dbam o zdrowie. Stop uzależnieniom”, linijki drewniane z hasłem profilaktycznym: „Dbam o zdrowie. Stop uzależnieniom”, opaski odblaskowe na rękę z hasłem profilaktycznym: „Powiedz stop narkotykom”, zakładki kartonowe z karteczkami samoprzylepnymi z hasłem profilaktycznym: „Stop Dopalaczom!”, ołówki z gumką z hasłem profilaktycznym: „Stop Dopalaczom!”, kredki świecowe z hasłem profilaktycznym” „Powiedz stop dopalaczom!” oraz długopisy z hasłem profilaktycznym: „Dbam o zdrowie. Stop uzależnieniom”. Rodzice lub opiekunowie dzieci po części informacyjnej, jeżeli byli kierowcami dostawali breloczki metalowe z hasłem profilaktycznym: „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” lub długopis z hasłem profilaktycznym: „Piłeś nie jedź! Włącz myślenie!”.