Łagodzenie zasad izolacji społecznej, mające obowiązywać od przyszłego tygodnia (od 20 kwietnia):

Najważniejsze zmiany dotyczą:

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 roku życia został przedłużony na okres zamknięcia placówek oświatowych, jednak nie dłużej niż do 26 kwietnia - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 22 kwietnia 2020r., targowisko gminne w Koźminku będzie otwarte dla sprzedających i kupujących.

Szanowni Państwo,

Każdy sprzedający i kupujący musi mieć maseczkę i rękawiczki.

Główny Inspektor Sanitarny wydał zalecenia, z których wynika, że targowiska mogą być otwarte ? po spełnieniu określonych kryteriów.

Orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, którego termin upływa w okresie epidemii, zachowuje ważność przez następne trzy miesiące  - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

powrót do góry strony