sobczynska1

Ewa Sobczyńska

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Inspektor - Utrzymanie Czystości i Porządku w Gminie

tel. 62 76 38 611

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami .

2. Nadzorowanie gospodarowania odpadami w tym realizację zadań przez podmioty odbierające odpady .

3. Prowadzenie spraw objętych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie zwierząt.

4. Prowadzenie ewidencji:

- deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kontrola ww. deklaracji

- zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania

- umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których terenie prowadzona jest działalność gospodarcza w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy .

5. Przygotowywanie danych do przetargu.

6. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach : określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami , umorzeń, rozkładania na raty,

7. Opracowywanie uchwał z zakresu obejmowanego przez ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

8. Prowadzenie bezpośredniej obsługi interesanta

9. Sporządzanie prawem wymaganych sprawozdań

10. Przygotowywanie danych do projektu budżetu

11. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów opłaty

12. Poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13. Prowadzenie rachunkowości podatkowej

14. Prowadzenie egzekucji opłaty

15. Kontrolowanie terminowości wpłat

16. Zabezpieczanie większych zaległości opłaty na nieruchomościach przez hipoteki celem zabezpieczenia ich przedawnieniu

17. Terminowe wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności z tytułu opłaty polegających na wystawianiu upomnień i tytułów egzekucyjnych oraz przekazywanie ich właściwym urzędom skarbowym