muszynska1

Katarzyna Muszyńska

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Inspektor - Zamówienia Publiczne i Fundusz Sołecki

tel. 62 76 37 050

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAKRES CZYNNOŚCI

 1. Prowadzenie spraw w związku z funduszem sołeckim.
 2. Dokonywanie zakupów po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
 3. Prowadzenie ewidencji zamówień publicznych.
 4. Doradztwo, kontrola, akceptacja i czynne współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego na wszystkie realizowane przez Gminę Koźminek dostawy, usługi i roboty budowlane w zakresie wyboru trybu, ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołu postępowania przetargowego oraz innych wymaganych dokumentów.
 5. Prowadzenie instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych.
 6. Udział w posiedzeniach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji.
 7. Przekazywanie, wprowadzanie do opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz inny powszechny sposób ogłoszeń o przetargach i wynikach przetargów.
 8. Kontrola stosowania przepisów obowiązujących w zakresie udzielania zamówień publicznych w komórkach organizacyjnych Urzędu.
 9. Przygotowywanie wzorcowych dokumentów w zakresie udzielanych zamówień.
 10. Bieżące śledzenie i instruowanie innych pracowników o zmianach w zakresie obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych.
 11. Nadzorowanie realizacji umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego.
 12. Współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
 13. Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań, w zakresie prowadzonych spraw.