WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

L.p.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie geodezyjne

Nr lokalu

Położenie lokalu

Pow. użytkowa            (w m2)

Udział we współwłasności

Wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

1.

Koźminek ul. Tadeusza Kościuszki 1

Miasto Koźminek

arkusz mapy

1

działka nr 480/6

pow. 0,0282 ha

KW KZ1A/00040355/3

1

lokal mieszkalny położony na parterze

22,62

3147/22322

55944,00 zł + koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat wieczystoksięgowych

 

2.

Koźminek ul. Tadeusza Kościuszki 1

Miasto Koźminek

arkusz mapy

1

działka nr 480/6

pow. 0,0282 ha

KW KZ1A/00040355/3

2

lokal mieszkalny położony na parterze

39,48

5742/22322

98703,00 zł + koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat wieczystoksięgowych

 

3.

Koźminek ul. Tadeusza Kościuszki 1

Miasto Koźminek

arkusz mapy

1

działka nr 480/6

pow. 0,0282 ha

KW KZ1A/00040355/3

3

Lokal mieszkalny położony na parterze

20,33

2703/22322

57009.00 zł + koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat wieczystoksięgowych

 

4.

Koźminek ul. Tadeusza Kościuszki 1

Miasto Koźminek

arkusz mapy

1

działka nr 480/6

pow. 0,0282 ha

KW KZ1A/00040355/3

4

Lokal mieszkalny położony na I piętrze

42,84

4642/22322

108788,00 zł + koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat wieczystoksięgowych

 

5.

Koźminek ul. Tadeusza Kościuszki 1

Miasto Koźminek

arkusz mapy

1

działka nr 480/6

pow. 0,0282 ha

KW KZ1A/00040355/3

5

Lokal mieszkalny położony na I piętrze

31,48

3520/22322

80010,00 zł + koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat wieczystoksięgowych

 

6.

Koźminek ul. Tadeusza Kościuszki 1

Miasto Koźminek

arkusz mapy

1

działka nr 480/6

pow. 0,0282 ha

KW KZ1A/00040355/3

6

Lokal mieszkalny położony na I piętrze

21,72

2568/22322

57009,00 zł + koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat wieczystoksięgowych

 

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie do nabycia ww. nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów a także poprzedni właściciele prawa własności do tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. oraz ich spadkobiercy korzystają  z pierwszeństwa w nabyciu tych nieruchomości pod warunkiem, iż złożą wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 5 lipca 2024 r.

Koźminek, 24 maja 2024 r.