Na przełomie września i października, odbyły się kolejne spotkania, w ramach projektu ''Edukacja dla seniora w Krainie Nocy i Dni''.

Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach i prelekcjach:

  • w zakresie edukacji zdrowotnej, zajęcia z pielęgniarką Panią Renatą Kosowską – Strzałką oraz zajęcia z fizjoterapeutą Panem Przemysławem Bartosikiem,
  • w zakresie edukacji komputerowo - manualnej, zajęcia informatyczne z Panem Dominikiem Trocha oraz zajęcia artystyczne z Panią Leną Owczarową,
  • w zakresie edukacji sportowo – kulturalnej, zajęcia sportowe z panią Moniką Mularczyk i zajęcia umuzykalniające z Zespołem Śpiewaczym „Koźminiacy” na czele z Panią Brigidą Olszewską kierownikiem i instruktorem zespołu,
  • w zakresie edukacji na temat prawa i bezpieczeństwa, spotkanie z Panią Wójt Iwoną Michniewicz oraz Kierownikiem GOPS-u Panią Agnieszką Zaremba – Drużbiak.