W miesiącu wrześniu 2020 r. Gmina Koźminek  przystąpiła do realizacji  projektu pn.:  „Edukacja dla Seniora w Krainie Nocy i Dni”.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 60 + zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek i  obejmuje szereg atrakcyjnych działań o różnorodnej tematyce, m.in.:

- edukacja zdrowotna (spotkanie z lekarzem, dietetykiem, fizjoterapeutą, pielęgniarką, zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej),

- edukacja komputerowo – manualna (warsztaty komputerowe i artystyczne),

- edukacja sportowo – kulturalno – rekreacyjna (zajęcia muzyczne, rajd rowerowy, zajęcia na sali oraz wyjazd do teatru i filharmonii),

- edukacja na temat prawa i bezpieczeństwa (spotkanie z wójtem, pracownikiem GOPS-u, policjantem).

W ubiegłym tygodniu nasza grupa seniorów obyła już spotkanie z policjantem i strażakiem,  jak również dietetykiem oraz zajęcia sportowe na sali.