kreu2

W Gminie Koźminek od 1 września 2018r. realizowany jest projekt pn.” „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminekwspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W Szkole Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku w I kwartale 2020r. zrealizowano 579 godzin zajęć dodatkowych m.in. z: języka angielskiego- 92 godziny, języka niemieckiego – 27 godzin, matematyka-80 godzin, matematyka i kształty- 14 godzin, matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym - 16 godzin, matematyka odkrywanie- 17 godzin, matematyka inspiracje- 16 godzin, przyroda metodą eksperymentu -14 godzin, chemia metodą eksperymentu -26 godzin, geografia metodą eksperymentu- 14 godzin, fizyka metodą eksperymentu- 16 godzin, biologia metodą eksperymentu- 24 godziny, matematyka w kuchni - 15 godzin, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- 92 godziny, zajęcia logopedyczne-52 godziny, zajęcia socjoterapeutyczne-7 godzin, zajęcia terapeutyczne-7 godzin, zajęcia psychoedukacyjne- 7 godzin, doradztwo edukacyjno-zawodowe-43 godziny. 

W Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Moskurni w I kwartale 2020r. zrealizowano 205 godzin zajęć dodatkowych m.in. z: języka angielskiego - 45 godziny, języka niemieckiego – 8 godzin, matematyka - 80 godzin, matematyka i kształty- 8 godzin, matematyka a logiczne myślenie- 7 godzin, matematyka odkrywanie - 15 godzin, matematyka inspiracje- 16 godzin, matematyka metodą eksperymentu - 6godzin, przyroda metodą eksperymentu-13 godzin, chemia metodą eksperymentu -7 godzin, geografia metodą eksperymentu - 8 godzin, fizyka metodą eksperymentu - 8 godzin, biologia metodą eksperymentu- 8 godziny, matematyka w kuchni - 7 godzin, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 21 godziny, zajęcia logopedyczne -12 godziny,  doradztwo edukacyjno-zawodowe-16 godzin. 

W Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie w I kwartale 2020r. zrealizowano 181 godzin zajęć dodatkowych m.in. z: języka angielskiego - 39 godziny, matematyka -16 godzin, matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym - 16 godzin, matematyka metodą eksperymentu - 7 godzin, przyroda metodą eksperymentu -14 godzin, biologia metodą eksperymentu- 6 godzin, fizyka metodą eksperymentu - 9 godzin, matematyka w kuchni - 8 godzin, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 36 godziny, zajęcia logopedyczne-30 godziny. 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Wnioski o płatność Nr 8     i Nr 9, które  dotyczą wydatków I i II kwartału 2020 roku.

kreu2