W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w hali sortowni trwają prace przygotowujące do uruchomienia nowo zamontowanego sita bębnowego 80/340 mm. Do konstrukcji sita montowane są podesty obsługi, rozprowadzana jest instalacja zasilająca i sterująca. Przebudowany został układ przenośników podających i odbierających odpady, celem dostosowania do nowych funkcji technologicznych. Równolegle trwa modernizacja drugiego, mniejszego sita bębnowego 0/20 mm, w którym wkład/bęben zostanie wymieniony na nowy. Wykonawcą modernizacji linii sortowania jest firma Sutco – Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Jednocześnie prowadzone są prace przy budowie nowej hali sortowni w ramach, których zostały wykonane m.in. stopy fundamentowe. Trwają prace zbrojeniowe. Wykonawcą hali jest FB Antczak z siedzibą w Kaliszu.

Na ukończeniu są roboty budowlane budynku socjalnego prowadzone na terenie Zakładu przez firmę WERBUD Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz.

Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z zaplanowanymi w harmonogramie modernizacji Zakładu terminami.  

Wymienione prace realizowane są w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto,
w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Dodatkowo, korzystając z przerwy technologicznej w ZUOK „Orli Staw”, brygady techniczne wykonują naprawy infrastruktury Zakładu, takie jak np. naprawa nawierzchni czy malowanie (odświeżanie) powłok urządzeń i maszyn, które podczas codziennej pracy Zakładu były bardzo trudne do zrealizowania.

fund