INFORMACJA Wójta Gminy Koźminek

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 czerwca 2020 r.- BIP

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu

pkw

INFORMACJA Wójta Gminy Koźminek

Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 czerwca 2020 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Koźminek z dnia 12 czerwca 2020 r.

Informacja o głosowaniu korespondencyjnym

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu

Informacja o uprawnieniach przyslugujacych wyborcom niepelnosprawnym

Pismo DKL-0713-57/20 z dnia 5 czerwca 2020 r. przesyłające wyjaśnienia PKW znak: ZPOW-711-69/20 z dnia 5 czerwca 2020 r.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wykaz miejsc Koźminek

Zarządzenie wyborów Przezydenta RP