IMG 20200515 143342

Unikatowa książka została uratowana przed zniszczeniem w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. W trakcie rutynowych obowiązków służbowych polegających na kontroli selektywnie zebranej makulatury Kierownik sortowni i kompostowni Łukasz Werbiński spostrzegł wśród odpadów przeznaczonych do sprasowania ciekawą książkę. Znaleziskiem, które wzbudziło uwagę Kierownika, okazała się niezwykle ciekawa i rzadka pozycja wydawnicza, pochodząca z okresu dwudziestolecia międzywojennego, pt. PARLAMENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1919-1927. Wolumin został wydany przez Lucjana Złotnickiego, pod redakcją profesorów Henryka Mościckiego i Włodzimierza Dzwonkowskiego w 1928 roku w Warszawie.

Jest to pozycja traktująca o powstaniu i funkcjonowaniu Parlamentu w nowo odrodzonej RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w okresie 1919-1927. Księga ta składa się z dwóch części, opisowej i ilustracyjnej. W dziale opisowym podstawą księgi są autobiografie posłów i senatorów, natomiast w części ilustracyjnej, wydawnictwo obejmuje portrety Naczelnika Państwa, wszystkich trzech Prezydentów, Marszałków Sejmu i Senatu, posłów Sejmu Prawodawczego i senatorów pierwszego Senatu, oraz wiele innych fotografii i grafik.

Warto zaznaczyć, że to kolejny biały kruk, który został ocalony w bardzo podobnej sytuacji. Wcześniejsza książka pt. „ZIEMIA I MORZA, czyli Opis Fizyki Kuli Ziemskiej” z 1873 roku została przekazana do Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.