Szanowni Mieszkańcy Gminy Koźminek, Drodzy Seniorzy!

Niniejszym informujemy, iż otwieramy nabory do Rady Seniorów Gminy Koźminek, zgodnie z uchwałą z dnia 27 lutego 2020r, w sprawie: powołania Rady Seniorów Gminy Koźminek oraz nadania jej statutu.

Czym jest Rada Seniorów?

 • Rada Seniorów Gminy Koźminek, to reprezentacja seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek.
 • Rada Seniorów Gminy Koźminek podejmuje działania, w celu prezentacji poglądów osób starszych oraz wzmocnienia udziału tych osób w życiu społeczności lokalnej.
 • Rada Seniorów Gminy Koźminek jest organem konsultacyjnym, doradczym
  i inicjatywnym Wójta Gminy Koźminek.
 • Posiedzenia Rady odbywają się w Urzędzie Gminy Koźminek. W szczególnych przypadkach, w związku z tematem posiedzenia, posiedzenie może odbyć się w innym miejscu w uzgodnieniu z właścicielem lub użytkownikiem tego miejsca.

Zasady naboru:

 • W skład Rady Seniorów Gminy Koźminek wchodzi 10 osób.
 • Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata, pierwsza kończy się 30 maja 2024 roku.
 • Każda kolejna kadencja trwa od 1 czerwca, a kończy się 30 maja.
 • Wskazanie przedstawicieli ma postać pisemnej informacji, składanej do połowy maja roku wyborczego Rady Seniorów - Wójtowi Gminy Koźminek.  
 • W przypadku organizacji społecznych, wymagane jest zgodne wskazanie przez dwóch przedstawicieli zarządu organizacji.
 • W skład Rady Seniorów wchodzi:
 • 1 osoba wskazana przez Wójta Gminy,
 • 1 osoba wskazana przez Radę Gminy,
 • 8 kolejnych osób:
 • ze wskazania organizacji społecznych z terenu gminy, które mają w swoich celach statutowych zapisaną działalność na rzecz osób starszych,
 • ze wskazania przez 20 osób zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek.
 • Kandydat na członka Rady Seniorów w momencie wskazania go do Rady, musi mieć ukończonych 60 lat.

 

Mieszkańcy Gminy być może ktoś z Waszego otoczenia czuje się na siłach, aby zostać członkiem Rady Seniorów.

Organizacje społeczne z terenu gminy, które mają w swoich celach statutowych zapisaną działalność na rzecz osób starszych, prosimy o zgłaszanie swoich kandydatów.

Zgłoszenie kandydatów należy złożyć w formie pisemnej, do dnia 29 maja 2020r., Wójtowi Gminy Koźminek.