Gmina Koźminek zakończyła realizacje projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” pn.: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego", na który uzyskała 100 % dofinansowanie w kwocie 148 320 zł.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i mazowieckiego, w szczególności Gminy Koźminek

Z Gminy Koźminek w projekcie wzięło udział 288 osób, powyżej 25 roku życia, które uczestniczyły w jednym z siedmiu modułów szkoleniowych:

  1. "Rodzic w Internecie",
  2. "Mój biznes w sieci",
  3. "Moje finanse i transakcje w sieci",
  4. "Działam w sieciach społecznościowych",
  5. "Tworzę własną stronę internetową (blog)",
  6. "Rolnik w sieci",
  7. "Kultura w sieci".

Uczestnicy podczas dwudniowych szkoleń mieli możliwość nabycia umiejętności informacyjnych, komunikacyjnych, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych, pracując na laptopach zakupionych w ramach projektu.

Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe a także certyfikat potwierdzający rozwój kompetencji cyfrowych wybranego modułu.

Zakupione na potrzeby realizacji projektu laptopy, zostaną przekazane szkołą z terenu Gminy Koźminek.

Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

proj eu laptopy