INFORMACJA WÓJTA GMINY KOŹMINEK

            Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 684 ze zm.) informuję, że spis wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek (pokój nr 1)

w okresie od 20 kwietnia 2020 r. do 4 maja 2020 r. w godzinach pracy urzędu (7.00 – 15.00).

            Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

            Wniosek można złożyć

w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7,

62-840 Koźminek (pokój nr 1).

         

 Wójt Gminy Koźminek

/-/ Iwona Michniewicz